McAfee Antivirus Plus 2012 16.0.R.22

McAfee Antivirus Plus 2012 16.0.R.22

McAfee – Commercial –
McAfee Antivirus Plus 2012 là một bộ bảo mật mạnh mẽ có thể cung cấp chủ động bảo vệ chống lại virus, Trojans, rootkits, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo và các mặt hàng độc hại mà có thể làm xáo trộn PC. McAfee Antivirus Plus 2012 bao gồm a. để bảo vệ bạn chống lại hacker tấn công. Nó cũng có tính năng từng đoạt giải thưởng, dễ dàng sử dụng McAfee SiteAdvisor-một hướng dẫn trực tuyến an toàn cảnh báo bạn về nguy hiểm web các trang web trước khi bạn truy cập vào. Và công nghệ bảo vệ hoạt động Mcafee ngay lập tức phân tích và chặn mối đe dọa mới và đang nổi lên trong mili giây, do đó, hầu như không có khoảng trống trong bảo vệ của bạn.

Tổng quan

McAfee Antivirus Plus 2012 là một Commercial phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi McAfee.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 440 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của McAfee Antivirus Plus 2012 là 16.0.R.22, phát hành vào ngày 04/12/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 07/09/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 14.0.4121, được sử dụng bởi 21 % trong tất cả các cài đặt.

McAfee Antivirus Plus 2012 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

McAfee Antivirus Plus 2012 Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho McAfee Antivirus Plus 2012!

Cài đặt

người sử dụng 440 UpdateStar có McAfee Antivirus Plus 2012 cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Mua ngay
McAfee
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại